Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tên file: Copy-of-422_QD-UBND-HC_24052024-signed_02-1.pdf
Tải về
Tên file: Copy-of-422_QD-UBND-HC_24052024-signed_02.pdf
Tải về

Copy of 422_QD-UBND-HC_24052024-signed_02-hình ảnh-0 Copy of 422_QD-UBND-HC_24052024-signed_02-hình ảnh-1